Бележник
Покажи повече Добавете
Бележник Покажи повече
  • За професионална консултация
  • Обадете се
0889 70 70 70

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


От деня на създаването си ИМОТЕКА е символ на сигурност, качествено обслужване и висок стандарт. Чрез енергия и отдаденост постигаме резултатите, които клиентите на ИМОТЕКА очакват. Ние се стремим да надминем очакванията на клиентите си и затова хиляди българи избират ИМОТЕКА всяка година, за да купят, продадат, наемат или отдават под наем недвижим имот. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.imoteka.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.
Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „ИМОТЕКА” АД с EИК 203504228, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. “Света неделя” №4, ет.1, представлявано от Любомирка Венелинова Атанасова, email: clientservice@imoteka.bg, тел.: 0889707